A TECH cég vezérlőit, a bejövő levegőt vezérlő kimenő jel típusa szerint három csoportra lehet elosztani:
  • Vezérlők megszakított kimenő jellel (kétpólusú - bekapcsolva/kikapcsolva). A kazán vezérlőegységén beállított hőmérséklet elérése után kikapcsol a levegőellátás, a hőmérséklet csökkenése a megadott érték plusz a hiszterézis értéke alá esése után ismét bekapcsol a ventillátort (levegőellátást). A vezérlő lehetőséget nyújt a levegőellátás intenzitásának beállítására. A vezérlés ennek a fajtájának a hiányossága a megadott érték körüli hullámzás. A gyakorlatban ennek nagyobb jelentősége a fűtött épület nagyobb hőtehetettlensége esetében van.
  • Vezérlők megszakított kimenő jellel (kétpólusú - bekapcsolva/kikapcsolva) plusz "sigma" vezérlő. A kazán vezérlőegységén beállított hőmérséklet megközelítése során a vezérlő folyamatosan csökkenti a ventilátor fordulatszámát, a beállított hőmérséklet elérése után a levegőellátás kikapcsol. A hőmérséklet a megadott érték alá csökkenésekor a ventilátor ismételten bekapcsol alacsony fordulatszámon. Ha a hőmérséklet továbbra is csökken, a vezérlő folyamatosan emeli a ventilátor fordulatszámát. Ez alacsonyabb vezérlésváltozásokat eredményez. Fent leírtak függnek a fűtött épület hőmérséklet dinamikájától is.
  • Vezérlők állandó ZPID (PID regulációs algoritmus) kimenő jellel. Ezekben a vezérlőkben, a levegőellátás intenzitása a kazán hőmérsékletének és a kilépő égéstermékek hőmérsékletének mért értékei alapján történik. A ventilátor munkája folyamatos és a levegőellátás intenzitása közvetlenül függ a kazán mért hőmérsékletétől, az égéstermékek hőmérsékletétől és a paraméterek eltérésétől a megadott értékektől. A ZPID szabályozó előnyei a megadott hőmérséklet stabil fenntartása, felesleges beavatkozás nélkül a szabályozásban, és hőmérsékletingadozások nélkül. A meleglevegő feleslegesen nem távozik a kéményen keresztül. Ezen vezérlők használatával a tüzelőanyag megtakarítás elérheti a 20%. Nagyon fontos a megfelelő ventillátor használata.
Továbbiakban bemutatjuk a nem állandó (kétpólusú - be/ki) kimenő jelű szabályozóval és ZPID szabályozóval felszerelt kazánon végzett tesztünk eredményeit.
HU-81 vezérlővel ellátott kazán működését ábrázoló grafikon:
pid1
HU- 81 be/ki szabályozó 2 °C-os hiszterézissel. A kétpólusos szabályozásra jellemző a megadott érték körüli hullámzás. Abban az esetben, ha a kazán túlzottan lassan reagál a hőmérséklet változására, az eltérés a megadott érték túl nagy lehet. Ez nem azt jelenti, hogy ezen vezérlőkkel felszerelt kazánok nem jól működnének. A legtöbb esetben ezek a szabályozók betöltik a rendeltetésüket, az épületek fűtésénél és a megadott érték fenntartásának pontossága kielégítő.
HU-81 R ZPID vezérlővel ellátott kazán működését ábrázoló grafikon:
pid2
HU-81 R ZPID szabályozó.
A grafikonon a begyújtás utáni első szabályozást látjuk. Később a szabályozó nagyon jól, kis eltérésekkel tartja szinten a megadott hőmérsékletet. A szabályozás folyamatos, a hőmérséklet a megadott érték közelében van tartva. A kilépő víz görbéje és a visszaforgatott víz görbéje alatt futó görbe az égéstermékek hőmérsékletét ábrázolja a kazán kimenetén. Ez a második alap paraméter a megadott hőmérséklet után, amit a szabályozáshoz a vezérlőegység felhasznál.